ალმასის დაფარვის დონე

ალმასის დაფარვის დონე

ლენდ როვერის გახანგრძლივებული გარანტიის ალმასის დონე ფარავს მექანიკურ ან ელექტრო ხარვეზებსა და დეფექტებს ქარხნულად დამონტაჟებული ყველა კომპონენტისთვის.

ლენდ როვერის გახანგრძლივებული გარანტიის ალმასის დონე არ ფარავს:ზოგადი:

 • მდგომარეობის გაუარესება, ისეთი როგორიცაა ფერის დაკარგვა, ნაწილების შეცვლა ან დეფორმირება, ნორმალური ცვეთის გამო.

 • ადმინისტრატორის მიერ არა ავტორიზებული შეკეთება, ჩანაცვლება ან ცვლილება

 • ადმინისტრატორის მიერ დანიშნული კვალიფიციური ინჟინრის მიერ განსაზღვრული დანაკარგი, დაზიანება ან გაუმართაობა, რომელიც არსებობდა ამ გახანგრძლივებული გარანტიის დაწყებამდე. წინასწარ არსებული ხარვეზები უნდა გამოსწორდეს ამ გახანგრძლივებული გარანტიის დაწყებამდე.

 • ნაწილები, რომლებსაც არ განუცდიათ მექანიკური ან ელექტრული გაუმართაობა, მაგრამ რომლებიც შეიცვალა ან შეტყობინებულია რუტინული სერვისის, ან სხვა დაუფარავი გაუმართავი ნაწილების შეკეთების დროს.

ინტერიერი & ექსტერიერი:


 • კორპუსის მამჭიდროებელი მასალა

 • ძარა

 • კოსმეტიკური ზედაპირები

 • შუშა

 • შეღებილი ნაწილები

 • პირნაკე

 • გადასაკრავი მასალა

 • ამინდის ზოლები

მექანიკური:


 • გამონაბოლქვი სისტემები დიზელის ნაწილაკების ფილტრების ჩათვლით* (DPF)

 • დაბინძურებული საწვავის ან მანქანისთვის შეუსაბამო საწვავის გამოყენების შედეგად გამოწვეული ხარვეზები

 • ანჯამები და გადართვის მექანიზმები

ცვეთა & გახევა:

ავტომობილის წლოვანებასა და გარბენთან შესაბამისი სამუშაო შესრულების თანდათანობითი შემცირება. ცვეთას დაქვემდებარებული კომპონენტებია, მაგრამ არ შემოიფარგლება. • ბატარეები

 • საკისრები და ხახუნის მასალები

 • მუხრუჭის დისკები

 • ნათურები და ამნთებები

 • გადაბმულობის დამწოლი დისკო

 • დოლები და ხახუნის მასალები

 • საჭის კომპონენტები

 • საკიდარი

 • დისკები, საბურავები და სარქველები

მომსახურების/შენარჩუნების ოპერაციები:

რეგულირებები და ჩანაცვლებები, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება: • ელექტრული პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები ან გადაპროგრამირება

 • ქარხნულად მორგებული აქსესუარები

 • ფილტრები

 • საპოხი მასალები

 • არაქარხნულად მორგებული კომპონენტები

 • ზეთები

 • შტეკერის შემაერთებელი სადენები

 • კონდიციონერის დატენვა

 • კომპონენტის რუტინული რეგულირება და გასწორება

 • ანთების სანთლები

 • ბორბლების დაბალანსება/გასწორება და რეგულირება


გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს წარმოადგენს მოქმედი პრეტენზიის ნაწილს ან საჭიროა დაფარული ნაწილის გაუმართაობის გამო, რომელიც იწვევს თანმდევ ზიანს.