ინფორმაცია და კონფიდენციალურობის დაცვის პოლისი

იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედი გამოხატავს პატივსიცემას თითოეული პიროვნების მიმართ, რომელიც ეწვევა ვებ გვერდს. ნებისმიერი, თქვენს შესახებ მოკრებილი ინფორმაცია გამოყენებული იქნება თქვენს მიერ შესაძლო მოთხოვნილი მომსახურების სრულყოფისათვის, იმისათვის რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ახალი პროდუქციის და მომსახურების თაობაზე, ასევე გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი. თქვენი მონაცემები არ გაუმჟღავნდება არავის იაგუარ ლენდ როვერის, მისი ფილიალების ან ასოცირებული კომპანიების, დილერების, სააგენტოების და ლიცენზირებული კომპანიების გარდა. აგრეთვე ეს ეხება ნებისმიერ სხვა კომპანიას რომელთანაც იაგუარ ლენდ როვერს პირდაპირ ან არაპირდაპირ აქვს ავტომობილის სერვისის მითითება

იაგუარ ლენდ როვერი არ მოკრებს თქვენს შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას ინტერნეტ მონაცემების წყალობით, თქვენ აძლევთ თანხმობას იაგუარ ლენდ როვერს ინფორმაცია შეინახოს თქვენსავე ბრაუზერზე. გთხოვთ მიუთითოთ რომ ბლოკირებული მონაცემები გავლენას მოახდენს ვებ გვერდის ფუნქციონირებაზე და თქვენს კვალიფიკაციაზე იაგუარ ლენდ როვერის ვებ გვერდზე.

აპ კონფიდენციალურობის პოლისის მიზანი გახლავთ თქვენგან აღებული ინფორმაციის ტიპის აღწერა, როდესაც ეწვევით ჩვენს საიტს და აგვიხსნით როგორ გამოვიყენოთ ინფორმაცია.

იაგუარ ლენდ როვერის საერთაშორისო ტიპის საქმიანობის გამო, იაგუარ ლენდ როვერი ამუშავებს და ინახავს პერსონალურ ინფორმაციას ევროკავშირის ფარგლებს მიღმა. ჩვენ ვალდებულნი ვართ გკითხოთ ეთანხმებით თუ არა ამ პროცესს. თუ არ გსურთ, სამწუხაროდ ვერ შევძლებთ ვებ გვერდის მეშვეობით თქვენი მოთხოვნის დამუშავებას.

თუ ეთანხმებით, ჩვენ ვმოქმედებთ ამგვარად: ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს მხოლოდ თქვენი მოთხოვნის დასამუსავებლად ან იაგუარ ლენდ როვერს შეუძლია მონაცემების გამოყენება შემდგომი კონტაქტისათვის (ყოველთვის ხორციელდება კონფიდენციალურობის პოლისის პირობით)

მონაცემთა დაცვა


ჩვენ ვიცავთ მონაცემებს ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ჩარჩო რეკომენდაციების პინციპების თანახმად, ევროკავშირის რეკომენდაციები 95/46/EC

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ირჩევთ, რომ მოგვაწოდოთ თქვენს შესახებ შეინახება კომპიუტერის დაცულ სერვერზე გაერთიანებულ სამეფოში. სერვერის პროგრამული უზრუნველყოფა ახდენს ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის კოდირებას.

სხვა საკითხებთან ერთად ეს უზრუნველყოფს, რომ თქვენს შესახებ ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემები მუშავდება კანონიერად. ჩვენს გვსურს დავრწმუნდეტ, რომ პერსონალური ონაცემები იქნება ზუსტი, საფუძვლიანი და გადაუჭარბებელი. ჩვენ მონაცმებს შევინახავთ კონკრეტულ თარიღამდე და არ შევინხავათ მას იმაზე დიდხანს ვიდრე იქნება საჭირო. ჩვენს შევინახავთ მონაცემებს უსაფრთხოდ რათა არ მოხდეს სხვა ადამიანების მიერ ინფორმაციასთან შეხება. თქვენ შეგეძლებათ იხილოთ რა ინფორმაციას ვფლობთ თქვენს შესახებ და შეასწოროთ ნებისმიერი შეცდომა.

იაგუარ ლენდ როვერი არ გაუზიარებს ან გადასცემს თქვენს შესახებ არსებულ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს მესამე პირს თქვენი თანხმობის გარეშე. ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია პარტნიორებს ან სხვა მხარეებს იმგვარად, რომ ფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია არ მოხდეს. შესაძლებელია ჩვენი საიტის ხილვა პერსონალური მონაცემების ჩვენების გარეშე. როგორც წესი, მონაცემების რეგისტრაციის გარეშე ვერ შეძლებთ კომუნიკაციის ჩვენთან დამყარებას.

რომელი პერსონალური ინფორმაცია გროვდება


ჩვენ ვკრებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას სარეგისტრაციო ფორმაში.

ეს ინფორმაცია მოიცავს ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ქვეყანა და სასურველი ენა.

ჩვენ ვიყენებთ ამ ინფორმაციას:

თქვენივე დახმარების მიზნით, რომ საიტზე თქვენი ვიზიტი მეტად მოსახერხებელი გახდეს

გამოგიგზავნოთ შესაბამისი ინფორმაცია პროდუქტის და სერვისის თაობაზე

დრო და დრო ელექტრონული ფოსტით გამოგიგზავოთ რეკლამა ან პროდუქცია და სერვისები რომელიც ჩვენი აზრით შესაძლოა საინტერესო აღმოჩნდეს თქვენთვის

თუ ირჩევთ ინფორმაციის მიღებას ან სხვა ჩვენთან საკომუნიკაციო ფორმას, შეგიძლიათ აირჩიოთ სათანადო გრაფის მონიშვნით სარეგისტრაციო ფორმაზე. თქვე ასევე შეგიძლიათ დაგვეკონტაქტოთ ნებისმიერ დროს თუ აღარ გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია ჩვენგან ვებგვერდზე ‘დაგვეკონტაქტეთ’ ბმულის გამოყენებით.

თუ ნებას გვრთავთ გამოვიყენოთ ზემოხსნებეული მიზნებისათვის თქვენი პრსონალური ინფორმაცია, ჩვენ შეგვიძლია დრო და დრო ინფორმაცია გავუმჟღავნოთ ნებისიერ კომპანიას ან ორგანიზაციას ვისაც გადავცემთ უფლებამოსილებას მართოს ელექტრონული ფოსტა ან სხვა პირდაპირი მარკეტინგული საკომუნიკაცო საშუალებები ჩვენი სახელით. თუ ეს მოხდება გარწმუნებთ, რომ ნებისმიერი მესამე მხარის კომპანია რომელიც მართავს თქვენს ინფორმაციას იყენებს მონაცემთა დაცვის შესახებ არსებულ კანონმდებლობას.

სხვა ინფორმაცია მოპოვებულითქვენს შესახებ საიტზე თქვენი ვიზიტისას


როცა ჩამოწერთ www.jaguar.co.uk website წაიკითხეთ გვერდები ან ჩამოტვირთეთ ინფორმაცია, ჩვენი კომპიუტერები ავტომატურად ჩაიწერენ კონკრეტულ ინფორმაციას თქვენი ვიზიტის თაობაზე ჩვენთან დასაკავშირებლად თქვენს მიერ გამოყენებული კომპიუტერიდან

ინფორმაცია მოიცავს შემდეგს:

ეს ინფორმაცია არ ახდენს ტქვენი პიროვნების იდენტიფიცირებას. ე უბრალოდ ავლენს თუ რამდენი ვიზიტორი ეწვია ჩვენს საიტს და რა სახეობის კომპიუტერები გამოიყენეს. ამ ინფორმაციით, შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ჩვენი საიტი ყველა ვიზიტორისათვის და გავხადოთ მეტად სასარგებლო.

თარიღი და დრო როცა ეწვიეთ ჩვენს საიტს

რამდენი და რომელი გვერდები დაათვალიერეთ და რამდენ ხანს კითხულობდით ვებ გვერდს.

თქვენი ინტრნეტ დომენის სახელი (ეს შესაძლებელია იყოს თქვენი ინტერნეტ სერვის პროვაიდერი როგორიცაა მაგალითად aol.com ან თქვენი სამუშაო ადგილი) და 'IP' მისამართი (ეს არის თქვენს კომპიუტერზე მითითებული ნომერი როდესაც ათვალიერებთ ვებს) რომელიც ვებ აიტთან წვდომის საშუალებას გაძლევთ.

ტქვენს მიერ გამოყენებული ინტერნეტ ბრაუზერი (Microsoft Explorer or Netscape) და კომპიუტერის სამუშაო სისტემა (მაგWindows 98)

=საიტი რომელიც გახსნილი გქონდათ ვიდრე გადახვიდოდით jaguar.co.uk-ზე (მაგYahoo თუ ჩვენ გვიპოვეთ საძიებელი სისტემით).

ელექტრონული ფოსტის მისამართების დაცვა


თქვენი ელექტრონული ფოსტა გამოიყენება მხოლოდ პასუხისათვის, როცა თანხმობას განგვიცხადებთ ზემოთ დეპალურად მითითებული პროცედურის თაობაზე.

მონაცემთა დაცვა პიქსელ თაგის დროს


ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ ‘პიქსელ თაგები’, ეს გახლავთ მცირე ზომის გრაფიკული ფაილები რომელიც საშუალებას გვაძლევთ დავაკვირდეთ ჩვენი ვებ გვერდის გამოყენებას. პიქსელ თაგს შეუძლია მოკრიბოს ისეთი ინფორმაცია როგორიცაა კომპიუტერის IP (ინტერნეტ პროტოკოლი) მისამართები რომელიც ტვირთავს გვერდს სადაც თაგი გამოჩნდება; გვერდის URL (ერთგვაროვანი რესურს ლოკატორი) სადაც გამოჩნდება პიქსელ თაგი; დრო როცა პიქსელ თაგიანი გვერდი იქნა ნანახი; ბრაუზერის ტიპი რომელმაც გამოავლინა პიქსელ ტაგი; კომპიუტერის ნებისმიერი ინფორმაციის საიდენტიფიკაციო ნომრი, რომელიც სერვერმა განათავსა პირველად. როდესაც ხდება თქვენთან შეთანხმება HTML-ს მეშვეობით, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ „ფორმატის აღქმის“ ტექნოლოგია, რომელიც პიქსელ თაგებს საშუალებას აძლევს გვაცნობოთ მიიღეთ თუ არა და გახსენით თუ არა ჩვენი ელექტრონული გზავნილი.

გაქვთ დამატებითი კითხვები კონფიდენციალურობის თაობაზე?


როგორც იზიკურ პირს თქვენ გაქვთ უფლება იხილოთ თუ რა სახის ინფორმაციას ვფლობთ ტქვენს შესახებ და საჭიოების შემტხვევ აში შეიტანოთ შესწორებები. ასვე გაქვთ უფლება მოგვმართოთ ტხოვნით თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაცია არ გამოვიყენოთ მარკეტიგული მიზნებისათვის, და ამისათვის უარი განაცხადოთ სარეგისტრაციო ფორმაზე.

თუ გაქვთ რაიმე სახის კონკრეტული კითხვა, რომელიც არ იფარება წინამდებარე ნაწილით, ან გსურთ იცოდეთ რა სახის ინფორმაციას ვინახავთ თქვენს შესახებ ამჟამად, გთხოვთ მოგვმართეთ.

თუ გაქვთ კონკრეტული დამოკიდებულება ან პრეტენზია მონაცემთა დაცვის თაობაზე, შეგიძლიათ მიართოთ ჩვენი მონაცემთა & კონფიდენციალურობის დაცვის გუნდს DPOffice@jaguarlandrover.com

რა არის ინფორმაცია?

ინფორმაცია არის მხოლოდ ტექსტი - მხოლოდ ინფორმაციის პწკარედი, რ

მელსაც ვებგვერდი გადასცემს ბრაუზერის საინფორმაციო ფაილს თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე, ამრიგად ვებგვერდი დაიმახსოვრებს თქვენს ვინაობას. ინფორმაცია ეხმარება ვებ გვერდს განსაზღვროს თქვენი ინტერესები უპირატესობის მიხედვით უფრო სწრაფად - უმეტესი ვებგვერდები იყენებენ ამ ინფორმაციას. ეს ინფორმაცია შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას თქვენი იდენტიფიცირებისათვის.

ინფორმაცია შეიცავს დომენის სახელს; ინფორმაციის „სიცოცხლის ხანგრძლივობა“-ს; და მნიშვნელობას, ჩვეულებრივ იშვიათად შეიცავს უნიკალურ ციფრს.

ინფორმაციის ორი ტიპი გამოიყენება ვებ გვერდზე:

კრებითი ინფორმაცია, რომელიც რჩება თქვენი ბრაუზერის საინფორმაციო ფაილზე ვიდრე არ დატოვებთ ვებ გვერდს.

მუდმივი ინფორმაცია რომელიც რჩება ბრაუზერის საინფორმაციო ფაილზე უფრო დიდხანს (დამოკიდებულია კონკრეტული ინფორმაციის სიცოცხლისუნარიანობაზე)

ჩვენი ინფორმაციის პოლისი


როგორ ხდება ინფორმაციის გამოყენება და რა სახის ინფროამცია გროვდება. კრებითი ინფორმაცია გამოიყენება:

საშუალებას გაძლევთ ინფორმაცია გადავიდეს გვერდიდან გვერდზე და თავიდან აგაცილოთ ინფორმაციის ახლიდან შეყვანა.


რეგისტრაციის დროს გაძლევთ შენახულ ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებას.

მუდმივი ინფორმაცია გამოიყენება


გვეხმარება ამოგიცნოთ როგორც კონკრეტული ვიზიტორი (ნომრის გამოყენებით, თქვენი იდენტიფიცირება არ მოხდება პერსონალურად) როდესაც მიუბრუნდებით ჩვენს ვებ გვერდს.

საშუალებას გვაძლევს მოგაწოდოთ ინფორმაცია ინტრესების შესაბამისად ან თავიდან აგარიდოთ ერთი და იგივე რეკლამის ჩვენება.

მოვკრიბოთ ანონიმური, მრავლობითი ინფორმაცია რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ როგორც იყენებენ მომხმარებლები ჩვენს საიტს და ეს ყველაფერი გვეხმარება გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ საიტის სტრუქტურა. ჩვენ არ შეგვიძლია თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირება ამგვარად.

მესამე მხარის ინფორმაცია


მესამე მხარე იყენებს ინფორმაციას საიტის მეშვეობით.


იყენებენ შემდეგი მიზნებისათვის:

იყენებენ ჩვენი საიტის რეკლამებს და არკვევენ რეკლამაზე თუ დააწკაპუნა მომხმარებელმა.

აკონტროლებენ რამდეჯერ იხილეთ კონკრეტული ინფორმაცია

დააკავშიროს თქვენს მიერ მითითებულ უპირატესობებს.

დათვალოს ჩვენი საიტის ანონიმური მომხმარებლების ოდენობა

უზრუნველყოს შოპინგ კალათის ან ტრანზაქციების დაცვა

ვებ სიგნალები


ზოგიერთი ვებ გვერდი შესაძლოა მოიცავდეს ელექტრონულ გამოსახულებებს რომლებიც ცნობილია როგორც ვებ სიგნალები (ხანდახან ცნობილი როგორც გრაფიკული გამოსახულება) რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავითვალოთ მომხმარებლები რომლებიც ამ გვერდებს ეწვივნენ. ვებ სიგნალები აგროვებს მხოლოდ შეზღუდულ ინფორმაციას, რომელიც მოიცავს ინფორმაციის ნომერს; გვერდის დათვალიერების დროს და თარიღს; და გვერდის აღწერილობას სადაც მდებარეობს ვებ სიგნალები. ასევე შეგვიძლია წარმოვაჩინოთ მესამე მხარის მარეკლამებელი ვებ სიგნალები. ეს სიგნალები არ ფლობს პერსონალურ მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას და გამოიყენება კონკრეტული კამპანიის ეფექტურობისათვის.

ინფორმაციის მართვა


ინფორმაციის გაუქმება და განთავსება.

თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიიღოთ ან უარი თქვათ ინფორმაციაზე თქვენს ბრაუზერში პარამეტრების მოდიფიცირებით. როგორც წესი, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი საიტის ინტერაქტიული მახასიათებლები თუ ინფორმაცია გამორთულია. სარეკომენდაციო ინსტრუქციები ინფორმაციის გამოყენების თაობაზე მითითებულია ქვემოთ:

როგორ შევამოწმოთ PC-ზე ჩართული ინფორმაცია


Google Chrome


დააწკაპუნეთ 'Tools' ბრაუზერის ფანჯრის ზედა მხარეს და აირჩიეთ ოფცია

დააწკაპუნეთ 'Under the Hood' ტაბზე, განათავსეთ 'Privacy' ნაწილი, და აირჩიეთ 'Content settings' ღილაკი

ახლა აირჩიეთ 'Allow local data to be set'

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0


დააწკაპუნეთ 'Tools' ბრაუზერის ფანჯრის ზედა ხარეს და აირჩიეთ 'Internet options' , შემდეგ დააწკაპუნეთ 'Privacy' ტაბზე

დარწმუნდით, რომ თქვენი კონფიდენციალურობის დონე არის საშუალო ან დაბალი, ეს ჩართავს ინფომაციას თქვენს ბრაუზერზე

საშუალოზე მაღალი პარამეტრები გამორთავს ინფორმაციას

Mozilla Firefox


დააწკაპუნეთ 'Tools' ბრაუზერის ფანჯრის ზედა მხარეს და აირჩიეთ Options

შემდეგ აირჩით გამოსახულება ‘კონფიდენციალური’

დააწკაპუნეთ ინფორმაციაზე და აირჩიეთ 'allow sites to set cookies'