თქვენზე მორგებული გახანგრძლივებული გარანტია

თქვენზე მორგებული გახანგრძლივებული გარანტია

თქვენზე მორგებული გახანგრძლივებული გარანტია ხელმისაწვდომია შესაძენად თქვენს დილერთან, იმ პირობით თუ დაკმაყოფილებულია ყველა შემდეგი პირობა:  

  • JLR ელექტრონული სატრანსპორტო საშუალების გამართულობის შემოწმება (eVHC) დასრულდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში იმ ავტომობილებისთვის, რომლებზეც ამჟამად გარანტია ან გახანგრძლივებული გარანტია მოქმედებს
  • ვადაგასული გარანტიის მქონე ავტომობილებისთვის დასრულებულია მრავალპუნქტიანი შემოწმება და ნებისმიერი არსებული პრობლემა მოგვარებულია გახანგრძლივებული გარანტიის შეძენამდე
  • ყველა მომსახურება და რუტინული ტექნიკური მომსახურება შესრულებული თქვენი ავტომობილის რეკომენდაციების შესაბამისად *ან რეკომენდებული გრაფიკის მიხედვით და მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად.
  • JLR საგარანტიო პერიოდზე რჩება არაუმეტეს 24 თვე.
  • ავტომობილის გარბენი არ აღემატება 262500 კმ-ს.
  • ავტომობილი არის 114 თვის ან უფრო მცირე წლოვანების.
*2019 წლის მოდელებიდან სერვისი დაფუძნებული იქნება ავტომობილის მდგომარეობაზე. ფასებისა და პირობების შესახებ დამატებითი დეტალებისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს დილერს.

გარანტიის მოქმედების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს მუდმივი სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად. თქვენი უპირატესობიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე თქვენზე მორგებული საგარანტიო გეგმა, რომელიც შეიძლება დაემატოს თქვენს არსებულ 5 წლიან გარანტიას:  

  • <ძლიერი>6 თვე/12,500კმ*
  • <ძლიერი> 12 თვე/25,000 კმ*
  • <ძლიერი>24 თვე/50,000 კმ*

აქ მოცემულია ის რასაც უნდა მოელოდოთ ჩვენი გახანგრძივებული გარანტიის გეგმებით:  


კვალიფიციური დახმარება გადამზადებული ტექნიკოსების მხრიდან, რომლებიც ექსკლუზიურად იყენებენ ორიგინალ ნაწილებს.
კომპლექსური დაცვა მექანიკური და ელექტრული ხარვეზებისგან, რომელიც მორგებული იქნება თქვენს მიერ არჩეულ დაფარვის დონესთან. ბრინჯაოს, ვერცხლის, ოქროსა და ალმასის დაფარვის დონეებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ.

*რომელიც უფრო ადრე დადგება.

გააგრძელეთ თქვენი გარანტია