ლენდ როვერის დახმარების სრული კომპლექსი ტექნიკური დახმარება გზაზე

საგზაო ტექნიკური დახმარება შექმნილია, სპეციალურად ლენდ როვერის მძღოლებისათვის საავტომობილო პრობლემის დროს, მანქანის მოძრაობის შეზღუდვის, გაფუჭების ან მცირე დაზიანების შემთხვევაში, როგორიცაა მაგალითად საბურავის გახვრეტა. ჩვენი, ლენდ როვერის დახელოვნებული სპეციალისტები შეამოწმებენ და გადაი ყვანენ ავტომობილსუმოკლეს ვადაში, ხოლო თქვენ და თქვენს მგზავრებს გექნებათ ალტერნატიული საშუალება დანიშნულების ადგილას ჩასასვლელად. საგზაო ტექნიკური დახმარება ასევე საშუალებას მოგცემთ დაუკავშირდეთ შუა აზიისა და ჩრდილოეთ აფრიკის (MENA) გადაუდებელი დახმარების ცენტრს, რომელიც მუშაობს 24 საათი დღეში, ყოველ დღე და მოგემსახურებათ მრავალენოვანი შტატი. დაზღვევის პერიოდი მითითებული იქნება კომპლექსური დახმარების საწევრო ბარათზე.
შენიშვნა: საგზაო ტექნიკური დახმარებისადმი განხორციელებული ყველა ზარი იწერება. ეს გვეხმარება დეტალების დაზუსტებაში მაშინ როცა სატელეფონო მომართვა შესაძლოა იყოს არასრული ან გაურკვეველი.დახმარებისათვის გთხოვთ დარეკოთ:

დახმარების მიღებისას
დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილის დახმარების საჭიროების შემთხვევაში, მიმართეთ სრული საგზაო დახმარების სამსახურს. გთხოვთ არ ეცადოთ თვითონ მიმართოთ რაიმე ღონისძიებას..


. გთხოვთ იქონიეთ შემდეგი ინფორმაცია ხელთ როდესაც დაურეკავთ საგზაო დახმარებას:

-თქვენი ავტომობილის VIN ნომერი, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ ავტომობილის წიგნაკზე.
-ავტომობილის სარეგისტრაციო ნომერი
-ზუსტი მდებარეობა
-საკონტაქტო სატელეფონო ნომერი


იმისათვის რომ საგზაო დახმარება მიხვდეს

შემდეგი სიტყვებისა და ფრაზების მითითება უნდა მოხდეს ზუსტად:


ბენეფიციარი
ეს არის მფლობელი თუ უფლებამოსილი ან ლიცენზირებული მძღოლი, რომელიც მართავს დაზღვეულ ავტომობილს.


ავარია (გაჩერება)
ეს არის ელექტრო თუ მექანიკური ან საგზაო შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია დაზღვევის ქვეშ მყოფი მანქანის გაჩერება.


ქვეყანა რეგისტრაციის მიხედვით
აღდგენილი ავტომობილი
თუ არის რომელიმე ახალი ლენდ როვერი რომელიც იმყოფება ლენდ როვერის მწარმოებლის გარანტიის ქვეშ ან გაგრძელებული აქვს გარანტია, რომელიც მოხვდა საფრთხის შემცველ პირობებში და მასზე სერვსიი განხორციელდა ლენდ როვერის რეკომენდაციების შესაბამისად, მითითებულია, რომ ავტომბილი არ გამოუყენებიათ საჯარო ტრანსპორტირებისათვის ან ვაჭრობისათვის, ან დაქირავებულია მძღოლით ან მის გარეშე.


ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი.
წარმოადგენს ბენეფიციარის საცხოვრებელ ადგილს, მითითებულია, რომ ეს არის მარეგისტრირებელი ქვეყანა..

სრული საგზაო დახმარების სერვისი აღწერილია ქვემოთ დაფარვის მქონე ქვეყნების მიხედვით.

საგზაო დახმარების სერვისი განხორციელდება ავტომობილებზე, იგულისხმება ყველა სახის სახელმწიფო გზა, მათ შორის უასფალტო გზა / ნებისმიერი სამგზავრო გზა არაუმეტეს 1 კმ მოხრეშილი გზა სადაც მისვლა არის შესაძლებელი და დასაშვები ადგილობრიივ კანონის თანახმად, და მითითებულია GPS ლოკაციებში. როგორც წესი საგზაო დახმარების სერვისი არ განხორციელდება სადაც და როცა ამინდის, უსაფრთხოების ან სხვა გარემოებების გამო სერვისის პირობების განხორციელება ხდება შეუძლებელი ან პირებისათვის ან აღჭურვილობისათვის საფრთხის შემცველი.


ბუქსირი ან ავტომობილის გადაყვანა
იმ შემთხვევაში თუ დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილი დაზიანდება, საგზაო დახმარება უზრუნველყოფს, თუ შესაძლებელია, დაზღვევი ქვეშ მყოფი ავტომობილის ბუქსირით ჩაბმას ან სხვა სატრანსპრტო საშუალებას უახლოეს ლენდ როვერის იმპორტიორამდე 300 აშშ დოლარის ფარგლებში თუ დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილის გადაყვანას ესაჭიროება კრანი.


საბურავების შეცვლა
დაშვებული, ნაპრალიანი ან დაზიანებული საბურავი გამოიცვლება ავტომობილის სათადარიგო საბურავით უფასოდ. ამ სერვისისათვის, სათადარიგო საბურავი უნდა იყოს დაზღვეულ ავტომობილში ან უნდა იქნას გადაყვანილი უახლოეს ლენდ როვერის იმპორტიორთან 150აშშ დოლარის ფარგლებში.

დაზიანებული საბურავის ნებისმიერი სხვა შეკეთება წარმოადგენს ბენეფიციარის პასუხისმგებლობას


ავტომობილის დაქოქვა სპეციალური ხელსაწყოთი
დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილის აუმულატორის დატენვა განხორციელდება უფასოდ. თუ დატენვა ვერ ხერხდება მაშინ დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილის გადაყვანა მოხდება ლენდ როვერის უახლოეს იმპორტიორამდე 150აშშ დოლარის ფარგლებში.


საწვავის მიწოდება
თუ დაზღვევის ქვეშ მყოფ ავტომობილს გამოელევა საწვავი საკმარისი საწვავის (2 გალონი) მიწოდება მოხდება იმგვარად, რომ ავტომობილი შესძლებს უახლოეს გასამართ სადგურამდე მისვლას.


დახმარება ჩაკეტვისას
დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილის ჩაკეტვისას მომსახურება ბენეფიციარისათვის ხორციელდება უფასოდ.

ჩვენ ყოველთვის მოხარულნი ვიზნებით განვახორციელოთ დახმარება ყველაზე თანამედროვე მეთოდებით. როგორც წესი შესაძლებელია ვერ მოახერხოთ საკუთარ ავტომობილში შესვლა, თანამედროვე დაცვის სისტემებს შესაძლოა დასჭირდეთ გახსნისას ძალის გამოყენება. ამ შემთხვევაში, ზიანთან დაკავშირებული ხარჯები წარმოადგენს თქვენს პასუხისმგებლობას და ხელი უნდა მოაწეროთ დეკლარაციას, რომლის მიხედვითაც გასცემთ ნებართვას ზემოხსენებულის თაობაზე..

სამოგზაურო დახმარება
თუ საგზაო დახმარების შემდეგ ლენდ როვერის იმპორტიორი დაადასტურებს, რომ შეუძლებელია იმავე დღეს დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილის გარემონტება და რჩება უმოძრაოდ, ორგანიზება გაუკეთდება სერვისს, რომ ბენეფიციარმა შესძლოს გზის გაგრძელება სათანადო საშუალებებით.


განთავსება სასტუმროში.
ღამისთევა რაც გულისხმობს ოთახს სასტუმროში (მაგრამ არ გულისხმობს საჭმელს, სასმელს, სატეეფონო ზარებს ან სხვა ხარჯებს) განხორციელდება და გადახდილი იქნება 120 აშშ დოლარის ფარგლებში ლიმიტი ერთ ბენეფიციარზე დღეში, 500 აშშ დლარის ლიმიტი მთლიანად მექანიზმის დაზიანების გამო. ან


მოგზაურობა
თუ ლენდ როვერის იმპორტიორი წერილობით ატყობინებს, რომ სარემონტო დრო გადააჭარბებს 48 საათს, სამოგზაურო ხარჯებს იღებს თავის თავზე ბენეფიციარის საცხოვრებელ ადგილას დასაბრუნებლად ან სასურველ ადგილას მისაყვანად 120 აშშ დოლარამდე ერთ ბენეფიციარზე 500 აშშ დოლარის ლიმიტის ფარგლებში. ან


ავტომობილის დაქირავება
იმ შემთხვევაში თუ საგზაო დახმარების მიერ დადგინდება, რომ დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილი ვერ გარემონტდება 24 საათის მანძილზე და ლენდ როვერის იმპორტიორი წერილობით ატყობინებს, რომ სარემონტო დრო გადააჭარბებს 24 საათს, თუ შესაძლებელია დავიქირავებთ ავტომობილს მაქსიმუმ 48 საათის განმავლობაში 150 აშშ დოლარის ფარგლებში ავტომობილის დაზიანების გამო.

ავტომობილს ვიქირავებთ კონტრაქტორი კომპანიებიდან. ვეცდებით დავიქირაოთ საშუალო ზომის ავტომობილი, მაგრამ ეს იქნება შესაძლებლობის ფარგლებში. ავტომობილის დაქირავება მოხდება კერძო მოხმარებისათვის მძღოლის გარეშე. ბენეფიციარმა უნდა დააკმაყოფილოს გამქირავებელი კომპანიის მოთხოვნები და პირობები და თქვენ იქნებით პირადად პასუხისმგებელი ავარიის შემთხვევაში, ისევე როგორც საწვავის ხარჯზე, საგზაო ჯარიმებზე, ხარჯებზ და დამატებითი დღეების ქირავნობის გადასახადზე.

აუცილებელია ბენეფიციარს ქონდეს მართვის მოწმობა და დეპოზიტი საკრედიტო ბარათზე, სხვაგვარად არ მოხდება ავტომობილის დაქირავება. კონკრეტულ ქვეყნებში, მართვის მოწმობა მოითხოვება რომ უნდა იყოს ერთი წლის წინ მაინც გაცემული. კონკრეტული აღნიშვნები ბენეფიციარის მართვის მოწმობაზე წარმოადგენს ავტომობილის ქირავნობის პირობას.

სადაზღვევო მოთხოვნები ადგენს, რომ დამქირავებელი უნდა იყოს 25-დან 65 -წლამდე ასაკის, ჩვენ ვეცდებით ალტერნატიულ გზებს თუმცა არ ვიძლევით გარანტიას.


ავტომობილის დაბრუნება
თუ, დაზღვევის ქვეშ მყოფი ავტომობილის გარემონტება ვერ ხერხდება საგზაო მომსახურების მიერ ან თუ რემონტი ვერ დასრულდა ვიდრე ბენეფიციარი დაბრუნდება საცხოვრებელ ადგილას, დაზღვევის ქვეშ ყოფი ავტომობილის გადაყვანა განხორცილდეაბ ბენეფიციარის საცხოვრებელი მისამართის მიხედვით ლენდ როვერის იმპორტიორთან 300 აშშ დოლარის ფარგლებში.


საწყობი
თუ მანქანა გარემონტდა ან მოხდა მისი აღდგენა და დაზიანების სემდეგ მოხდა მისი შენხვა და გარემონტება საგზაო დახმარების მიერ თუ შენახვის თანხა არ აღემატება 150 აშშ დოლარს, მისი გადახდა განხორციელდება. ეს თანხა არ მოიცავს იმპორტიორთან შენახვის ხარჯებს.


მგავრების ტრანსპორტირება
უეცარი ავადმყოფობის, უბედური შემთხვევის ან გარდაცვალების შემთხვევაში, ვიდრე იმყოფება საცხოვრებელი მისამართიდან შორს და ბენეფიციარს უზღუდავს მანქანის მართვის შესაძლებლობებს და თუ ბენეფიციარი არის ერთადერთი ვისაც აქვს მართვის მოწმობა, თუ შესაძლებელია მოხდება ტაქსის ან მძღოლის დაქირავება მგზავრების ტრანსპორტირების მიზნით საცხოვრებელ ადგილამდე ან სასურველ მიმართულებამდე, 300 აშშ დოლარის ფარგლებში.

დაზღვვეის ქვეშ მყოფი ავტომობილის გადაყვანა მოხდება ბენეფიციარის საცხოვრებელ მისამართზე ან სასურველი მიმართულებით 300 აშშ დოლარის ფარგლებში.

ბენეფიციარი პასუხისმგებელი იქნება სამედიცინო დახმარების ხარჯებზე და სამედიცინო ტრანსპორტირებაზე. .