ხშირად დასმული კითხვები

გახსენი ყველა
რატომ არ იფარება სამუხრუჭე ხუნდები ლენდ როვერის საგარანტიო პროგრამით?
შემიძლია გავაგრძელო ავტომანქანის მართვის კონტრაქტი?
რატომ არ მომაწოდა დილერმა სათადარიგო ავტოავტომობილი ან მომაქირავა როდესაც ჩემი ავტომანქანის საექსპლუატაციო დახმარებისათვის მივმართე?
რატომ არ აქვს დილერს ყველა სათადარიგო ნაწილი?
რატომ ვიხდი სხვადასხვა თანხას თითოეული სერვისისათვის?
თუ გამოვტოვებ სერვისს რა პერიოდი მაქვს გარბენზე ან თვეზე?
როგორ შემიძლია დავჯავშნო ჩემი ავტომობილის სერვისი?
რატომ უნდა გამოვიყენო ლენდ როვერის მიერ რეკომენდებული მოტორის ზეთი?
შემიძლია თუ არა საბურავის წნევის მაკონტროლებელი სისტემის (TPMS) დაყენება ჩემს ავტომობილზე?
როგორ მოხდება იმ მოუხერხებლობის და დროის კომპენსირება, რაც ჩემი ავტომობილის შეკეთებას დასჭირდა?