ლედ როვერის ორიგინალი ნაწილები

ლენდ როვერის ორიგინალი ნაწილები შექმნილია, ტესტირებული და წარმოებულია ლენდ როვერის ოპტიმალური ფუნქციონირებისათვის
ლედ როვერის ორიგინალი ნაწილები

ლენდ როვერის ორიგინალი ნაერთი ბორბლები

დაამატეთ გზაზე თქვენი ლენდ როვერის მყისიერი აწევა, მსუბუქშენადნობიანი დისკოების დინამიური და თანამედროვე დიზაინით.

სიმძლავრე

შექმნილია ალუმინისა და სილიკონისაგან, ოპტიმალური სიმძლავრისა და გამძლეობისათვის, თითოეული ბორბალი ყურადღებითაა დათვალიერებული რენტგენოგრაფიული შემოწმებით, არ აღენიშნება მიკროსკოპული ნაკაწრებიც კი.

ბალანსი

ინჟინრები მკაცრად იცავენ გეომეტრიისა და ბალანსის სტანდარტებს, ჩვენი მსუბუქშენადნობი დისკოები უზრუნველყოფენ კომპონენტების უსაფრთხოებას (როგორიცაა მუხრუჭის კბილანები). შედეგი არის უკომპომისო შესაძლებლობები ასფალტიან და უასფალტო გზებზე.

გამძლეობა

ჩვენ ვიწყებთ ურთულესი 12 კვირიანი დინამიური კოროზიული ტესტით. შემდეგ, ჩვენი ორიგინალი მსუბუქშენადნობი დისკოები ანალიზს გადის კოროზიული სითხეების მდგრადობაზე, როგორიცაა სამუხრუჭე სითხე და საწმენდი პროდუქცია. დაბოლოს, ტარდება უწყვეტი, 1,000 საათიანი მარილის შეფრქვევის ტესტი.

უსაფრთხოება

ტესტი დარტყმაზე ახდენს თითოეული ბორბლის ბორდიურზე დატაკების სიმულირებას და გვიჩვენებს მის სუსტ და ძლიერ მხარეს, ეს სტრუქტურული თვისების ტესტი ნიშნავს ოპტიმალურ უსაფრთხოებას და ამორტიზაციას, ერთნაირად იცავს როგორც ავტომობილს ისე მის მგზავრებს.

ლენდ როვერის ორიგინალი მუხრუჭები

უდაბნური ველის მწველი მტვრიანი სიცხიდან მოყოლებული ჩრდილოეთ სკანდინავიის უმკაცრეს ყინვიან კლიმატამდე, ლენდ როვერის ორიგინალი სამუხრუჭე დისკები და საფენები შექმნილია მსოფლიოს ყველაზე საშიშ გარემოში გამძლეობისათვის. დიზაინის დამუშავებისა და შექმნის პროცესი გრძელდება 12 თვემდე, ამის მერე ტესტირება განმეორებით ხორციელდება.

ტესტირება ფუნქციონირებაზე


ლენდ როვერის ორიგინალი მუხრუჭები გადის ინდუსტრიული სტანდარტის AMS მუხრუჭის ტესტს - გამოყენებულია წამყვანი მწარმოებლების მიერ ავტომანქანების უმაღლესი ფუნქციონირების მიზნით. როგორც კი ავტომანქანის ტეტური აჩქარება ხდება 60 მილ სთ-მდე, ხდება მუხრუჭების გამოყენება შეძლებისდაგვარად ძლიერად, ვიდრე არ გაჩერდება მანქანა. ეს პროცედურა მეორდება უწყვეტად 12 ციკლის მანძილზე ვიდრე არ ხდება უსაფრთხო გაჩერების უზრუნველყოფა ტესტირების მანძილზე.

ლენდ როვერის ორიგინალი გამონაბოლქვის მილი

ლენდ როვერის ორიგინალი ზეთის ფილტრები

როგორ გაუწიოთ დახმარება თქვენს ლენდ როვერს

ლენდ როვერის ორიგინალი ზეთის ფილტრები ჩადებულია საწარმოო პროცესში, რომელიც გულისხმობს ძრავის ტესტირების ათასობით საათს და ათი ათასი მილის მანძილზე მანქანის ინტენსიურ ტესტირებას ექსტრემალურ კლიმატურ პირობებში.

ზეთის ორიგინალი ფილტრების გამოყენებით, გამოცვლილი კონკრეტული სერვის ინტერვალზე, შეგიძლიათ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ თქვენი ლენდ როვერისა და მისი სათადარიგო ნაწილების ხარისხთან, შესაბამისობასთან, გამძლეობასთან და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით.
როგორ გაუწიოთ დახმარება თქვენს ლენდ როვერს