დამოწმებული მეორადი

თითოეული ავტომობილი, რომელიც ატარებს ლენდ როვერის ემბლემას, შექმნილია მსოფლიოს ურთულეს გზებზე სასიარულოდ. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი დამოწმებული ავტომობილების პროგრამა მუდმივად წინ უნდა მიიწევდეს, რათა განაგრძოს ყველა რთული ამოცანის გადალახვა ნებისმიერი დაბრკოლების წინაშე.

დამოწმებული მეორადი ლენდ როვერი ისეთივეა, როგორსაც ელოდით. ის ტოვებს სადირელოს საუკეთესო მდგომარეობაში და ასრულებს მომხმარებელისთვის მიცემულ პირობებს. გარანტირებულია, რომ ავტომობილი მართვის ყველა საუკეთესო შესაძლებლობას უზრუნველყოფს.
დამოწმებული მეორადი

ლენდ როვერის მომხმარებლის პერსპექტივა

ლენდ როვერის მინიმუმ ორ წლიანი გარანტია

შექმნილია სპეციალურად შესყიდვის დროისთვის ხუთ წელზე ძველი და 145,000 ნაკლები კმ-ის გარბენის მქონე ავტომობილისათვის. ნებისმიერი აუცილებელი სამუშაო უნდა ჩატარდეს ჩვენი დახელოვნებული ტექნიკოსების მიერ. მოთხოვნებთან დაკავშირებული მიმართვიანობა არ იზღუდება, შესყიდვის ფასის ჩათვლით და გარანტია ფარავს მინიმუმ ორ წელიწადს. ეს პირობა ხელმისაწვდომია მხოლოდ ლენდ როვერის ავტორიზებული დილერის შემთხვევაში.

მინიმუმ 2-წლიანი, 24/7 საგზაო დახმარება

ლენდ როვერის დახმარების სერვისი შექმნილია სრული დაზღვევისა და ნებისმიერ სიტუაციაში საჭირო, უხარვეზო სერვისის განსახორციელებლად. ფარავს ყველა შესაძლო შემთხვევას, მანქანის გაფუჭებიდან მოყოლებული, ავარიითა და მცირე ინციდენტებით დასრულებული. მაგალითად ისეთი, როგორიცაა საბურავის დაზიანება ან გასაღების დაკარგვა. თქვენს ავტომობილზე ვრცელდება გარანტია, რომელიც მოქმედებს მთელი წლის მანძილზე, ყოველ დღე, 24 საათის განმავლობაში. სერვისი ასევე მოიცავს სახლიდან, სამოგზაურო მიზნით მანქანის დაქირავებას, მანქანის მიწოდებას ან განთავსებას.

165 პუნქტიანი შემოწმება

არსებობს 165 პუნქტიანი შემოწმების პროცესის უზუსტესი ჩამონათვალი, რომელიც ზედმიწევნით უნდა იქნას დაცული. ეს უზრუნველყოფს ავტომანქანის ელექტრო და მექანიკურ ოპტიმალურ მუშაობას. უახლესი ტექნოლოგიების, იარაღისა და დიაგნოსტიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, ჩვენი ტექნიკოსები შეუფერხებლად ამოწმებენ ავტომობილებს უზუსტესი პირობების დაცვით. შემოწმება ყოველთვის მოიცავს შეღებილი ზედაპირის, ინტერიერისა და მოტორის სრულად დათვალიერებას, ასევე საგზაო ტესტს და საბოლოო დიაგნოსტიკას იქამდე, სანამ ლენდ როვერის ტექნიკოსი პირადად არ მოაწერს ხელს, რომ ავტომობილი შეესაბამება სტანდარტებს. აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ დამტკიცდებამდე ყველა ავტომობილმა 165 პუნქტიანი შემოწმება გაიაროს .

ჩვენი ტექნიკოსები

დასაქმებისას ჩვენ დიდ ყურადღებას ვამახვილებთ ადამიანის უნარებზე, პროფესიონალიზმსა და დეტალებისადმი ყურადღების გამახვილებაზე. ჩვენთან აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ ნებისმიერი აღდგენითი სამუშაო განხორციელდეს ლენდ როვერის დახელოვნებული ტექნიკოსების მიერ სპეციფიური იარაღით, დიაგნოსტიკური აღჭურვილობითა და ორიგინალი ნაწილებით. ლენდ როვერი ყოველთვის უზუსტესი სტანდარტებით მუშაობს, სწორედ ამიტომ მხოლოდ ჩვენი სანქციონირებული დილერები იღებენ პასუხისმგებლობას სამუშაოს განხორციელების თაობაზე.

ორიგინალი გარბენის და სერვის ისტორიის ჩანაწერის ქრონოლოგიის შემოწმება

ყველა სერტიფიცირებული ავტომობილი მოდის გარბენისა და ქრონოლოგიის შესაბამისი შემოწმებიდან,შესაბამისად არ არსებობს გადაუხდელი თანხები და ავტომობილი არ არის მოპარული ან ჩამოწერილი. ეს პირობა უზრუნველყოფს, რომ ავტომობილს მართავთ უსაფრთხოდ და იცით, რომ თქვენს ახალ, სანქციონირებულ, ლენდ როვერს აქვს სრული ქრონოლოგია და გაწვდით მოსალოდნელ სერვისს.

საგზაო ტესტი

ავტომობილზე საგზაო ტესტის ჩატარებისას, ჩვენი ტექნიკოსები თითოეული ავტომობილის უნიკალურ ტექნიკურ მონაცემებსა და მახასიათებლებს აფასებენ. მოწმდება თითოეული შემთხვევა, ვიბრაცია, მუხრუჭების სისტემა, მოტორის მუშაობა, გადაცემათა კოლოფი და ცხრა სხვა სპეციფიური ზონა ავტომანქანის ოპტიმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად. ამ სრული დიაგნოსტიკის მეშვეობით გარანტირებულია თქვენი ავტომობილის ხარისხი.

დამოუკიდებელი შემოწმება

ჩვენი და ჩვენი დილერების მიერ დადგენილი მაღალი სტანდარტის შესანარჩუნებლად, ხორციელდება სერვისის, აღჭურვილობისა და მომსახურე პერსონალის დამოუკიდებელი შემოწმება. ეს მოიცავს დამოწმებული პროგრამის ყველა ასპექტს მომხმარებლის თვალსაზრისიდან და თვით ავტომობილების აღჭურვილობიდან. ჩვენი სტანდარტების დამტკიცების მიზნით და მიუკერძოებელი სტრუქტურის გამოყენებით უწყვეტად გთავაზობთ არსებულ სერვისს.