ტესტ დრაივი

ქვემოთ მოცემული ფორმის შევსებით ჩაეწერეთ ტესტ დრაივზე და აღმოაჩინეთ ლენდ როვერის შესაძლებლობები.

*სიმბოლოთი მონიშნული ველები სავალდებულოა.