ახალი RANGE ROVER VELAR

სპეციფიკაციები
ახალი RANGE ROVER VELAR
VELAR
D200 AWD AUTO (199 PS)
S

S

D200 AWD AUTO (199 PS)

წარმადობა
მაქსიმალური სიჩქარე კმ/სთ 210
აჩქარება (წამებში) 0-100 კმ/სთ 8,2
საწვავის მოხმარება
ძალური დანადგარი
წონები
მისაბმელის გამწეობა
სახურავის საბარგული
ზომები
ადგილი თავის მაღლა
ადგილი ფეხისთვის
საბარგო სივრცის მოცულობა
თხრილის სიღრმე
მოხვევის რადიუსი

გააგრძელეთ აღმოჩენა

RANGE ROVER VELAR-ის მოდელები

RANGE ROVER VELAR-ის მოდელები

იხილეთ სრული სამოდელო რიგი.
ელექტრო ჰიბრიდი

ელექტრო ჰიბრიდი

მდგრადი და დახვეწილი.

აქ მოყვანილი ციფრები გამოთვლილია NEDC2 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის WLTP ტესტების საფუძველზე, რომელიც ევროკავშირის კანონმდებლობას შეესაბამება, სრულად დამუხტული აკუმულატორის შემთხვევაში. გამოიყენება მხოლოდ შესადარებლად. რეალური მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს. CO2საწვავის ხარჯის, ენერგიის მოხმარების და სვლის სიშორის მონაცემები, შეიძლება განსხვავდებოდეს ისეთი ფაქტორების მიხედვით, როგორებიცაა მართვის სტილი, გარემოს პირობები, დატვირთვა, ბორბლები და გამოყენებული აქსესუარები. NEDC2 მაჩვენებლები იანგარიშება მთავრობის ფორმულით და WLTP მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლებიც ძველი NEDC ტესტების მონაცემების საფუძველზე მიღებული მაჩვენებლების ექვივალენტურია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, შესაძლებელი გახდება სწორად დაბეგვრა

აქ მოყვანილი ციფრები მწარმოებლის ტესტებს ეფუძნება, რომელიც ევროკავშირის კანონმდებლობას შეესაბამება, სრულად დამუხტული აკუმულატორის შემთხვევაში. გამოიყენება მხოლოდ შესადარებლად. რეალური მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს. CO2საწვავის ხარჯის, ენერგიის მოხმარების და სვლის სიშორის მონაცემები, შეიძლება განსხვავდებოდეს ისეთი ფაქტორების მიხედვით, როგორებიცაა მართვის სტილი, გარემოს პირობები, დატვირთვა, საბურავები და გამოყენებული აქსესუარები, ფაქტიური მარშრუტი და აკუმულატორის მდგომარეობა. სვლის სიშორის მონაცემები, სტანდარტულ გზაზე მოძრავი ავტომობილისგან არის აღებული.

±აქ მოყვანილი ციფრები გამოთვლილია NEDC სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის ტესტების საფუძველზე. მონაცემები შეიძლება გარემოსა და მართვის სტილის შესაბამისად განსხვავდებოდეს. გამოიყენება მხოლოდ შესადარებლად. რეალური მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს.

ზამბარებზე დაკიდული ძრავების შემთხვევაში, მაქსიმალური სიჩქარეა 210 კმ/სთ.
‡‡როდესაც ელექტრო ძრავთან არის კომბინირებული
მოიცავს მძღოლს (75 კგ), სითხეებს სრულად და 90% საწვავს
მოიცავს სითხეებს სრულად და 90% საწვავს
მშრალი: მოცულობა, რომელსაც VDA-ს მოთხოვნების შესაბამისად, მყარი ბლოკები (გაბარიტებით 200 x 50 x 100 მმ) ქმნის. მოცულობა ჭერამდე იზომება. საბარგულის კონფიგურაცია და მთლიანი ტვირთამწეობა, ავტომობილის სპეციფიკაციების (მოდელი და ძალური დანადგარი) და ბაზრის შესაბამისად განსხვავდება.
Wet: სველი მოცულობა ვირტუალურად, საბარგულის სითხით ავსებით იანგარიშება. მოცულობის გამოთვლა ჭერამდე. საბარგულის კონფიგურაცია და მთლიანი ტვირთამწეობა, ავტომობილის სპეციფიკაციების (მოდელი და ძალური დანადგარი) და ბაზრის შესაბამისად განსხვავდება.
როდესაც ელექტრონული პნევმატური საკიდარით არის აღჭურვილი.

წონები მოყვანილია სტანდარტული სპეციფიკაციების მქონე ავტომობილიდან. დამატებითი სისტემები წონას ზრდის.