ახალი რენჯ როვერის სპეციფიკაციები

სტანდარტული ბაზა
D250 AWD ავტომატური MHEV
რენჯ როვერ SE

რენჯ როვერ SE

D250 AWD ავტომატური MHEV

მახასიათებლები
საწვავის ხარჯი
ძალური დანადგარი
წონა
ჩაბმა
სახურავზე დასამაგრებელი საბარგული
მოცულობა
დასაჯდომი სივრცე
სივრცე ფეხებისთვის
საბარგულის ტევადობა
დაშორება გზიდან - სტანდარტული
დაშორება გზიდან - უგზოობის გეომეტრია
თხრილის სიღრმე
მობრუნების რადიუსი

საბარგული (დან)

1.050 ლ✦


რენჯ როვერის სტანდარტულ ბაზიანი მოდელებისთვის.

დისკები

23 "


სტანდარტული რენჯ როვერის პირველ გამოშვებაზე.

ელექტრომობილის (EV) დაფარვის მანძილი

100 კმ


რენჯ როვერ ფლაგ-ინ ჰიბრიდი*.

სენსორული ეკრანი

13,1


სტანდარტული რენჯ როვერის ყველა მოდელზე.

გააგრძელეთ დათვალიერება

რენჯ როვერ SV

რენჯ როვერ SV

დახვეწილი. მდიდრული. ექსკლუზიური.
შეისწავლეთ ეს მოდელი
რენჯ როვერის მოდელები

რენჯ როვერის მოდელები

იხილეთ სრული სამოდელო რიგი.
შეისწავლეთ ეს მოდელები
ოპციები და აქსესუარები

ოპციები და აქსესუარები

თქვენი რენჯ როვერის პერსონალიზაცია.
იხილეთ ოპციები და აქსესუარები

აქ მოყვანილი ციფრები გამოთვლილია NEDC სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის ოფიციალური ტესტების საფუძველზე. მონაცემები შეიძლება განსხვავდებოდეს გარემოს და მართვის სტილის შესაბამისად. გამოიყენება მხოლოდ შესადარებლად. რეალური მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს.

იხილეთ WLTP მონაცემები.

აქ მოყვანილი ციფრები არის მწარმოებლის მიერ, ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად ჩატარებული ოფიციალური ტესტების შედეგები. ტესტები სრულად დამუხტული ელემენტებით ჩატარდა. გამოიყენება მხოლოდ შესადარებლად. რეალური მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს. CO2-ის, საწვავის ხარჯის, ენერგიის მოხმარების და სვლის სიშორის მონაცემები, შეიძლება განსხვავდებოდეს ისეთი ფაქტორების გამო, როგორებიცაა მართვის სტილი, გარემოს პირობები, დატვირთვა, ბორბლები, გამოყენებული აქსესუარები, გზის საფარი და ელემენტების მდგომარეობა. სვლის სიშორის მონაცემები აღებულია სერიული მოდელიდან, სტანდარტულ გზაზე მოძრაობისას.

ჩართული დინამიკური გამშვებით.

მოიცავს 75 კგ-იან მძღოლს, სითხეებს სრულად და საწვავის 90%-ს.

მოიცავს სითხეებს სრულად და საწვავის 90%-ს.

მშრალი: მოცულობა, რომელსაც VDA-ს მოთხოვნების შესაბამისად, მყარი ბლოკები (გაბარიტებით 200 x 50 x 100 მმ) ქმნის.

სველი: მოცულობა განისაზღვრება საბარგო სივრცის მოდელირებით, რომელიც სითხით არის შევსებული.

საბუქსირე კავის მოხსნილი საფარით.