რენჯ როვერ ევოუქის სპეციფიკაციები

Range Rover Evoque
D200 AWD AUTOMATIC MHEV
RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE

D200 AWD AUTOMATIC MHEV

წარმადობა
საწვავის ხარჯი
ტრანსმისია
წონა
მისაბმელი
სახურავის საბარგული
გაბარიტები
სიმაღლე თავის მაღლა
ადგილი ფეხებისთვის
საბარგულის მოცულობა
მოხვევის რადიუსი
გადასალახი თხრილის სიღრმე

არჩევანი თქვენზეა

აარჩიეთ სამი მოდელიდან და სპეციფიკაციების ხუთი პაკეტიდან. ყოველი მათგანი გამოირჩევა ინდივიდუალობით და დამატებითი ფუნქციებით.

აქ მოყვანილი ციფრები გამოთვლილია NEDC2 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის WLTP ტესტების საფუძველზე, რომელიც ევროკავშირის კანონმდებლობას შეესაბამება. გამოიყენება მხოლოდ შესადარებლად. რეალური მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს. გამონაბოლქვის და საწვავის ხარჯის მონაცემები, ბორბლებზე და დამატებით ეკიპირებაზეა დამოკიდებული. NEDC2 მაჩვენებლები იანგარიშება მთავრობის ფორმულით და WLTP მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლებიც ძველი NEDC ტესტების მონაცემების საფუძველზე მიღებული მაჩვენებლების ექვივალენტურია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, შესაძლებელი გახდება სწორად დაბეგვრა.

თუ ავტომობილი აღჭურვილია 17" ან 18” ბორბლებით, მაქსიმალური სიჩქარე 221 კმ/სთ იქნება.

როდესაც ელექტრო ძრავთან არის კომბინირებული.

მოიცავს მძღოლს (75 კგ), სითხეებს სრულად და 90% საწვავს

მოიცავს სითხეებს სრულად და 90% საწვავს

მშრალი: მოცულობა, რომელსაც VDA-ს მოთხოვნების შესაბამისად, მყარი ბლოკები (გაბარიტებით 200 x 50 x 100 მმ) ქმნის. მოცულობა ჭერამდე იზომება.

სველი: ეს მოცულობა განისაზღვრება საბარგო სივრცის მოდელირებით, რომელიც სითხით არის შევსებული. მოცულობა ჭერამდე იზომება.

მოყვანილი წონები ეკუთვნის ავტომობილს სტანდარტული სპეციფიკაციებით. დამატებითი ეკიპირება წონას ზრდის.