დისქავერ სპორტის სპეციფიკაციები

DISCOVERY SPORT
D165 AWD AUTOMATIC MHEV
DISCOVERY SPORT

DISCOVERY SPORT

D165 AWD AUTOMATIC MHEV

ფასები
წარმადობა
საწვავის ხარჯი
ძალური დანადგარი
წონები
ბუქსირი
სახურავის საბარგული
გაბარიტები
სიმაღლე თავის მაღლა
ადგილი ფეხებისთვის
საბარგულის მოცულობა
დაშორება გზის ზედაპირიდან (კლირენსი)
მოხვევის რადიუსი
გადასალახი თხრილის სიღრმე

შეარჩიეთ თქვენი დისქავერ სპორტი.

აღმოაჩინეთ წარმადობის, სტილის და პრაქტიკულობის იდეალური შეხამება.

აქ მოყვანილი ციფრები გამოთვლილია NEDC2 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის WLTP ტესტების საფუძველზე, რომელიც ევროკავშირის კანონმდებლობას შეესაბამება. გამოიყენება მხოლოდ შესადარებლად. რეალური მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს. გამონაბოლქვის და საწვავის ხარჯის მონაცემები, ბორბლებზე და დამატებით ეკიპირებაზეა დამოკიდებული. NEDC2 მაჩვენებლები იანგარიშება მთავრობის ფორმულით და WLTP მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლებიც ძველი NEDC ტესტების მონაცემების საფუძველზე მიღებული მაჩვენებლების ექვივალენტურია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, შესაძლებელი გახდება სწორად დაბეგვრა.

თუ ავტომობილი აღჭურვილია 18” ბორბლებით, მაქსიმალური სიჩქარე იქნება 221 კმ/სთ.

თუ ავტომობილი აღჭურვილია 18” ბორბლებით, მაქსიმალური სიჩქარე იქნება 221 კმ/სთ. თუ ავტომობილი აღჭურვილია 21” ბორბლებით, მაქსიმალური სიჩქარე იქნება 231 კმ/სთ.

როდესაც ელექტრო ძრავთან არის კომბინირებული.

მოიცავს 75-კილოგრამიან მძღოლს, სითხეებს სრულად და 90% საწვავს.

მოიცავს სითხეებს სრულად და 90% საწვავს.

სახურავის საბარგულის ტევადობა 60 კგ-მდე მცირდება, როცა ზაფხულის საბურავებით არის აღჭურვილი.

მშრალი: მოცულობა, რომელსაც VDA-ს მოთხოვნების შესაბამისად, მყარი ბლოკები (გაბარიტებით 200 x 50 x 100 მმ) ქმნის.

სველი: მოცულობა განისაზღვრება საბარგო სივრცის მოდელირებით, რომელიც სითხით არის შევსებული.

მონაცემები აღებულია, როცა სავარძლები სრულად წინ არის წაწეული და არაა დახრილი.

აქ მოყვანილი მონაცემები, მწარმოებლის შეფასებებია და მალე ევროკავშირის ოფიციალური სატესტო მონაცემებით შეიცვლება. გამოიყენება მხოლოდ შესადარებლად. რეალური მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს. გამონაბოლქვის და საწვავის ხარჯის მონაცემები, ისეთ ფაქტორებზეა დამოკიდებული, როგორებიცაა მართვის სტილი, გარემოს პირობები, დატვირთვა, გამოყენებული ბორბლები და აქსესუარები.